Osaamista asiakkuuden elinkaaren hallintaan

Palvelut

Palvelut

Kaikkea ei kannata tehdä itse. Avaimet käteen ratkaisut esimerkiksi asiakashankintaan.

Menetelmät

Melba CRM

Hyödynnä valmiita menetelmiä ja saavuta selvää kilpailuetua.

Ohjelmistot

Ohjelmistot

Ohjelmistojemme tärkein tehtävä on auttaa teitä parempiin tuloksiin.

Nosteessa nyt!

Jokaisesta asiakkaasta on
tehtävissä parempi ja kauniimpi

Referenssit

Similar

Vertex Systems Oy

Suomalaisen Vertexin asiakkaina ovat monet yritykset valmistavan teollisuuden puolella. Eri suunniteluohjelmistoja käyttää 18 000 käyttäjää useassa maassa.

Kun asiakaskunta on laaja, on uusasiakashankintaan käytettävä tehokkaita menetelmiä, jotta löydettäisiin yrityksiä, jotka eivät ennestään ole tuttuja.

Similar-ohjelmisto on markkinoitu ajatuksella että yksi asiakas päivässä. Myyntityö tarvitsee jatkuvasti uusia, laadukkaita prospekteja. Siksi on tärkeätä että Similar-ohjelmistolla voi hakea ja löytää yrityksiä aivan uudella intuitiivisella tavalla.

Teknisen Kaupan Liiton jäsenyritykset muodostavat eri aloja yhdistäviä jaostoja.
Eri jaostojen yrityksille on samanaikaisesti tehty Asiakaskuuntelu kysely.

Saadut tulokset on sovittu jaettavaksi jaoston jäsenten välillä. Näin yritykset voivat arvioida vahvuuksiaan tai heikkouksia suhteessa läheiseen tai jopa kilpailevaan yritykseen.

Tästä on katsottu olevan suurta hyötyä, kun kukin kehittää omaa toimintaansa ja hakee esimerkiksi uusia strategioita.

Asiakaskuuntelu

Teknisen Kaupan Liitto

Asiakashankintaa

UrakointiPlus Oy

Urakointi+ toiminnanohjaus on hakenut lisävoimaa myyntiin Melba Digitalin Asiakashankinta palvelusta.  Tavoitteena on ollut tuottaa myynnin käyttöön laadukasta liidimateriaalia.

Siis sellaisia yrityksiä joiden kanssa myynti pääsee maaliin. SQL ”Sales Qualified Leads” on englanninkielinen nimitys tälle asialle.

Ensin haemme sopivia kohderyhmiä täsmähauilla laajasta tietokannasta. Sitten viestimme sähköisesti käsitellen asioita, jotka tiedämme olevan asiakkaalle hankalia, mutta joihin voimme tarjota vastauksia. Lopuksi  kartoitamme soittamalla prospekteille, jolloin selviää hänen tilanne ja kiinostus.

Vasta tämän jälkeen siirrämme liidin myyjälle.

Jos kaikesta huolimatta ei synny kauppaa, siirtyy liidi takaisin odotuslistalle, josta hänet haetaan, kun uudelleen on oikea aika kontaktoida.

Jukka Järvinen

CEO - Toimitusjohtaja

Stefan Palmgren

CTO - teknologiajohtaja

Ville Koponen

Teknologia-asiantuntija

Mervi Hyvönen

Myyntikordinaattori