Osaamista
asiakkuuden elinkaarella

Osaamista
asiakkuuden elinkaarella

Työkaluja asiakastiedon löytämiseen ja hallintaan

Asiakashankintaa, osia tai koko prosessi

Uusin blogi

Toimitusjohtajan haastattelu (Eng)

Rerferenssit

SIMILAR
-
Vertex Systems Oy

Suomalaisen Vertexin asiakkaita ovat metalliteollisuuden kone- ja laitevalmistajat, teollinen rakentaminen, prosessiteollisuus sekä näitä palvelevat suunnittelutoimistot.
Vertexin suunnitteluohjelmistoilla on jo 18 000 käyttäjää 37 eri maassa.

Kun asiakaskunta on laaja, on uusasiakashankintaan käytettävä tehokkaita menetelmiä, jotta löydettäisiin uusia yrityksiä, jotka eivät ennestään ole tuttuja.

Similar-ohjelmiston tavoite on tuottaa yksi uusi asiakas päivässä.
Myyntityö tarvitsee jatkuvasti uusia, laadukkaita prospekteja. Siksi on tärkeätä että Similar-ohjelmistolla voi hakea ja löytää yrityksiä aivan uudella intuitiivisella tavalla.

ASIAKASKUUNTELU
-
Teknisen Kaupan Liitto

Teknisen Kaupan Liiton jäsenyritykset muodostavat eri alojen yhdistäviä jaostoja.

Eri jaostojen yritykselle on samanaikaisesti tehty Asiakaskuuntelu kysely.

Saadut tulokset on sovittu jaettavaksi jaoston jäsenten välillä. Nain yritykset voivat arvioida vahvuuksiaan tai heikkouksia suhteessa läheiseen tai jopa kilpailevaan yritykseen.

Tästä on katsottu olevan suurta hyötyä, kun kukin kehittää omaa toimintaansa ja hakee esimerkiksi uusia strategioita.

ASIAKASHANKINTA
-
Urakointiplus Oy

Urakointi+ toiminnanohjaus on hakenut lisävoimaa myyntiin Melba Digitalin Asiakashankinta palvelusta. Tavoitteena on ollut tuottaa myynnin käyttöön laadukasta liidimateriaalia.

Siis sellaisia yrityksiä joiden kanssa myynti pääsee maaliin. SQL ”Sales Qualified Leads” on englanninkielinen nimitys tälle asialle.

Ensin haemme sopivia kohderyhmiä täsmähauilla laajasta tietokannasta. Sitten viestimme sähköisesti käsitellen, jotka tiedämme olevan asiakkaalle hankalia, mutta mihin voimme tarjota vastauksia. Lopuksi kartoitamme soittamalla prospekteille, jolloin selviää hänen tilanne ja kiinnostus.

Vasta tämän jälkeen siirrämme liidit myyjälle.

Jos kaikesta huolimatta ei synny kauppaa, siirtyy liidi takaisin odotuslistalle, josta hänet haetaan, kun uudelleen on oikea aika kontaktoida.

Jukka Järvinen
CEO, toimitusjohtaja

jukka.jarvinen@melbadigital.fi
045 132 6144
s-postiLinkedin
Ville Koponen
Teknologia-asiantuntija

ville.koponen@melbadigital.fi
050 520 8768
s-postiLinkedin
Mervi Hyvönen
Myyntikoordinaattori

mervi.hyvonen@melbadigital.fi
0400 251 436
s-postiLinkedin
Stefan Palmgren
CTO, Hallituksen puheenjohtaja
stefan.palmgren@melbadigital.fi
040 548 7137
LinkedinS-posti