Jokaisessa asiakkaassa piilee hyödyntämättömiä mahdollisuuksia

Analyzi on johdon työkalu.

Sen avulla johdat niin asiantuntijoiden kuin myynnin kohdentamista.

Tavoitteena yhä paremmat asiakkuudet.

Yksi näkökulma
lisää

Analyzissa oma asiakasdatanne yhdistyy yrityksistä kertoviin ulkoisiin tunnuslukuihin ja taustatietoihin. Se tuo kaivatun - out of the box - näkökulman onnistumisen analysointiin.

Tekijöitä onnistumisen
taustalla

Asiakasrakenne on merkittävimpiä syitä onnistumisen ja epäonnistumisen välillä. Sitä kannattaa analysoida jokaisella markkina- ja myyntialueella.

Tiukkaa analysointia ja konkreettista johtamista

Analysoinnista tekee mukavan se, että jokaisen raportin muodostaa joukko yrityksiä.
Se luo upeat mahdollisuudet johtaa kasvua ja kehitystä yksi asiakas kerrallaan.
Sieltähän se kaivattu muutos tai tulosparannus lähtee.
Valitse itsellesi helppokäyttöinen työkalu jossa yhdistyy oma asiakasdatanne ulkoiseen informaatioon.

Muutos on mahdollisuus

Analyzi seuraa, onko asiakkaasi vahvuuteen tullut uusia, teille entuudestaan tuntemattomia avainhenkilöitä.
He tekevät usein muutoksia, jotka luovat uusia bisnesmahdollisuuksia. Hyödynnä muutos ja väistä sen mahdollinen uhka.

Konkreettista
johtamista

Analyzi on konkreettinen johtamisen työkalu. Jokaisen analyysin ja raportin takana on joukko yrityksiä. Yrityksiä, joihin haluat että myynti panostaa tai yrityksiä, joiden kohdalla palvelukonseptia tulisi muotoilla uudelleen.

 

Analyzi johtamisessa

Vinkkejä myynnille

Seuraa kerran kuukaudessa tapahtuvia muutosraportteja ja vinkkaa myyjille, jos asiakkaissa on tapahtunut olennaisia muutoksia. Avainhenkilöissä tapahtuneet muutokset on aina kiinnostavia.

Luo uusia segmenttejä

Luo Analyzin avulla uusia segmenttejä, joista sinun on helppo keskustella organisaation kanssa. Vain mielikuvitus on rajana. Jo pelkällä segmentin nimellä voit viestittää, miten haluat siihen kuuluvia yrityksiä käsiteltävän.

Rakenna myyntialueita

Analyzilla rakennat helposti tasapainoisia myyntialueita, olivat ne sitten alue- tai toimialalähtöisiä. Analyzi näyttää helposti millainen on kunkin alueen yritysten volyymi.

Tunnukset kaikille asiakasvastuullisille

Ei rajoituksia käyttäjämäärissä


140 €/kk

Laskutus 12 kk:n välein

Irtisanomisaika 1 kk

Lisäpalvelu:

Asiakkaan segmenttitiedot mukaan

Viemme asiakaskuntanne y-tunnukset ohjelmistoon


1. kerta 295 €

Seuraavat y-tunnusten ja segmenttitietojen vienti palveluun maksaa 35 € /kerta