Analyzilla tunnistat parhaat mahdollisuutesi onnistua

– Seuraamalla asiakkaan kehittymistä

Hyödyntämällä muutostilanteet

Antamalla analysointityökalu jokaiselle myyjälle

Asiakkaat vai prospektit

Kumman analysointi kiinnostaa enemmän

Analyzin avulla voit seurata sekä asiakas- että prospektisalkkuusi kuuluvia yrityksiä.
Omien asiakkaiden analysointiin riittää, kun siihen luetaan sisään asiakkaidenne y-tunnukset.

Asiakaskunnan rakenne

Myynnin kohdentamisella helpommin tuloksia

Analyzi piirtää ajantasaisen kuvan asiakaskuntanne rakenteesta ja kertoo missä segmenteissä yrityksenne menestyy.
Useat rakennetta kuvaavat tiedot – kuten yrityskoko, toimiala ja sijainti – yhdistyvät halutessanne Analyzissa omaan asiakastuntemukseenne.

PYSY ASIAKKAAN KASVUSSA MUKANA

Helpoin kauppa tulee nykyasiakkaista

Analyzi seuraa asiakkaasi kasvua. Liikevaihdon muutos ja henkilöstön kasvu ovat hyviä merkkejä joihin kannaatta tarttua.

Olisi mielenkiintoista seurata kasvaako teidän laskutuksenne heidän mukanaan. Tunnettua on, että vanhalle asiakkaalle on helpompi myydä kuin uudelle.

Hyödynnä muutos

Uusi päättäjä - mahdollisuus vai uhka

Analyzi seuraa, onko asiakkaasi vahvuuteen tullut uusia, teille tärkeitä henkilöitä.
Uudet päättäjät tekevät usein muutoksia jotka luovat uusia bisnesmahdollisuuksia. Hyödynnä ne jotta ne eivät muodostu kannaltanne uhkaksi.

Kriisinhallinta

Analyzi seuraa myös ei-toivottuja tapahtumia

Riskiluokituksen heikkeneminen ja selvitystilan alkaminen ovat osa asiakkuuden elinkaarta.
Analyzi näyttää myös ne ikävät tapahtumat joihin teidän tulisi reagoida.
Riittää kun y-tunnukset on luettu ohjelmistoon niin saat listan yrityksistä joiden toiminta on lakannut tai ovat konkurssissa.

 

Tunnukset kaikille asiakasvastuullisille

Ei rajoituksia käyttäjämäärissä


140 €/kk

Laskutus 12 kk:n välein

Irtisanomisaika 1 kk

Lisäpalvelu:

Asiakkaan segmenttitiedot mukaan

Viemme asiakaskuntanne y-tunnukset ohjelmistoon


1. kerta 295 €

Seuraavat y-tunnusten ja segmenttitietojen vienti palveluun maksaa 35 € /kerta