USEIN KYSYTTYÄ - ANALYZI

Miten Analyzi tietää ketkä ovat meidän asiakkaamme?

 • Analyzin tekemät analyysit perustuvat siihen, että asiakkaidenne y-tunnukset luetaan ohjelmistoon.
 • Analyzi puolestaan etsii analyysiin tarvittavat tiedot Melba-Asiakaspankista y-tunnuksen perusteella.

Näkeekö joku muu yritys meidän asiakkaamme?

Ei näe.

 • Jokaiselle asiakkaallemme perustetaan oma tietokanta, johon vain heillä on pääsy.
 • Te määrittelette ne henkilöstön jäsenet, joille tunnukset annetaan.

Millaisia analyyseja Analyzilla saa aikaiseksi?

 •  Analyzi kuvaa muun muassa asiakaskunnan rakennetta – minkä kokoisia ne ovat henkilömääriltään ja liikevaihdoltaan.
 • Rakennetta kuvaavat sen lisäksi asiakkaiden jakauma toimialoittain ja asiakkaan sijainnin mukaan.

Millaisia yrityksissä tapahtuvia muutoksia Analyzi seuraa?

Analyzin muutoksista kertova raportti päivittyy kerran kuukaudessa. Muutosten seuranta tapahtuu yritystasolla, joten raportit kertovat kuinka monessa yrityksessä muutoksia on tapahtunut.

Muutos-seuranta kattaa:

 • yrityksen nimen
 • osoitteen
 • toimialan
 • riskiluokituksen
 • uudet avainhenkilöt

Millaisia henkilöissä ja päättäjissä tapahtuvia muutoksia Analyzi seuraa?

 • Analyzi seuraa yritysten tietojen muuttumista.
 • Seurattavat tiedot ovat:
  • nimi
  • osoite
  • riskiluokitus
  • toimiala
  • tilanne
 • Lisäksi uudet henkilöt Melba-asiakaspankissa tunnistetaan.

Miten usein muutoksia tulee?

 • Muutoksia tapahtuu tietysti koko ajan. Analyzi koostaa niistä raportin joka valmistuu kunkin kuukauden puoliväliin mennessä.
 • Seuraavassa kuussa raportti pitää sisällään taas uudet muutokset.

Onko Analyzissa käytettävissä omia luokittelu- tai segmenttitietoja?

Kyllä on.

 • Kun toimitatte meille asiakkaiden y-tunnukset, voitte liittää niihin myös luokittelutietoja.
 • Silloin ne toimivat analyyseihin porautumisessa samalla tavoin kuin Analyzin muu tietosisältö.

.