Asiakaskuuntelu®

Myynnistä Suunnitteluun ja Toteutukseen

  • Asiakaskuuntelu on erinomainen tapa pysyä kärryillä siitä,
    mitä mieltä asiakkaasi ovat osaamisestasi, palveluistasi ja tuotteistasi.
  • Mikäli asiakassuhteet käynnistyvät tai koostuvat projektitoimituksista,
    pitää asiakkaan tuntoja kuunnella kaikissa projektin päävaiheissa.

älä tuudittaudu hyvän olon tunteeseen

Lähes kaikilla alkaa projektin jälkeen jälkihoidon aikakausi, joka samalla on silta kohti seuraavaa projektia. Sinä aikana tuudittaudut hyvän olon tunteeseen, mutta se onkin vaarallista ajatellen seuraavan projektin kilpailutusta.

kuuntele asiakastasi myös ylläpitovaiheessa

Pidä siis huolta siitä, että kuuntelet asiakastasi myös ylläpitovaiheessa, jotta pääset korjaamaan virheet pikaisesti ja varmistat parhaan mahdollisen lähtökohdan seuraavankin projektin voittamiselle.

Asiakaskuuntelun sisältö lyhyesti

Asiakaskuuntelu on parhaimmillaan monimuotoista ja maksaa usein itsensä nopeasti takaisin. Melba Digital Oy:n Asiakaskuuntelu® vastaa hienosti muun muassa seuraaviin tarpeisiin:

  • Valaisee kilpailutilannetta ja kertoo yrityksenne roolin asiakkaan toimittajana
  • Mittaa sekä asiakkaiden tyytyväisyyden, että halukkuuden suositella yritystänne
  • Tunnistaa vahvuudet, kehittämiskohteet ja haistaa millä osa-alueella on tarjolla uutta bisnestä

Haastattelemme vain nimeämiäsi asiakkaita

A

Hastattelu tehdään saadun asiakaslistan perusteella. Asiakkaat voidaan luokitella erikseen taustamuuttujittain.

Vastaukset raportoidaan järjestelmästä

B

Saadut tulokset on katsottavissa Asiakaskuuntelu -ohjelmistossa. Vastaukset on ryhmitelty ja esitetty helposti ymmärrettävässä muodossa.

Tärkeys ja arvosana

C

Jokaisessa kysymyksessä arvioidaan arvosanoin miten on onnistuttu, sekä miten tärkeänä asiakas pitää aihetta.

Asiakaskuuntelu - ohjelmisto

Asiakaskuuntelu ohjelma