USEIN KYSYTTYÄ - ASIAKASKUUNTELU®

Millaisia asiakkaita kannattaa kuunnella?

Ainakin tärkeimpiä ja potentiaalisimpia.
Me voimme kuunnella osan asiakkaista kustannustehokkaan nettikyselyn avulla, joten tärkeintä on miettiä omia tavoitteita ja tietotarpeita.

Kuinka monta asiakasta antaa riittävän kuvan asiakastyytyväisyydestä?

Määrä riippuu tietenkin asiakasmääristä.
Monelle riittää 30 asiakkaan kuuntelu, koska ne edustavat kattavasti tärkeimpiä asiakkaita.
Mitä tarkemmin tulosta halutaan analysoida, sitä suurempi tulee otannan olla.

Ovatko kaikkien asiakkaiden vastaukset samanarvoisia?

Ohjelmistomme avulla voitte luokitella asiakkaat haluamiinne ryhmiin, luokkiin ja segmentteihin.
Näin erilaisten asiakasryhmien väliset erot on helppo erotella.

Kuinka kauan haastattelu kestää?

Yleinen kesto on 7-10 minuuttia.

Miten tunnistan kehittämiskohteet?

Asiakaskuuntelussamme asiakas arvioi jokaista mitattua asiaa / ominaisuutta kahdesta näkökulmasta.
Sen lisäksi että hän antaa osaamisestanne arvosanan, kertoo hän miten tärkeä tämä mitattu ominaisuus on hänen kannaltaan.
Tästä syntyy yksi mahdollisuus kehittämiskohteiden valintaan.

Mihin omia tuloksiani voi verrata?

Voitte verrata omia tuloksianne Melba Digital Oy:n vertailupankkiin.
Vertailupankissa on tuhansia vastauksia samoista aihealueista.