FAQ – asiakaskuuntelu

Usein kysyttyjä kysymyksiä:

 • Millaisia asiakkaita kannattaa kuunnella?
 • Kuinka monta asiakasta antaa riittävän kuvan asiakastyytyväisyydestä?
 • Ovatko kaikkien asiakkaiden vastaukset samanarvoisia?
 • Kuinka kauan haastattelu kestää?
 • Miten tunnistan kehittämiskohteet?
 • Mihin omia tuloksiani voi verrata?

Millaisia asiakkaita kannattaa kuunnella?

 • Ainakin tärkeimpiä ja potentiaalisimpia.
 • Me voimme kuunnella osan asiakkaista kustannustehokkaan nettikyselyn avulla, joten tärkeintä on miettiä omia tavoitteita ja tietotarpeita.

Kuinka monta asiakasta antaa riittävän kuvan asiakastyytyväisyydestä?

 • Määrä riippuu tietenkin asiakasmääristä.
 • Monelle riittää 30 asiakkaan kuuntelu, koska ne edustavat kattavasti tärkeimpiä asiakkaita.
 • Mitä tarkemmin tulosta halutaan analysoida, sitä suurempi tulee otannan olla.

Ovatko kaikkien asiakkaiden vastaukset samanarvoisia?

 • Ohjelmistomme avulla voitte luokitella asiakkaat haluamiinne ryhmiin, luokkiin ja segmentteihin.
 • Näin erilaisten asiakasryhmien väliset erot on helppo erotella.

Kuinka kauan haastattelu kestää?

 • Yleinen kesto on 7-10 minuuttia

Miten tunnistan kehittämiskohteet?

 • Asiakaskuuntelussamme asiakas arvioi jokaista mitattua asiaa / ominaisuutta kahdesta näkökulmasta.
 • Sen lisäksi että hän antaa osaamisestanne arvosanan, kertoo hän miten tärkeä tämä mitattu ominaisuus on hänen kannaltaan.
 • Tästä syntyy yksi mahdollisuus kehittämiskohteiden valintaan.

Mihin omia tuloksiani voi verrata?

 • Voitte verrata omia tuloksianne Melba Digital Oy:n vertailupankkiin.
 • Vertailupankissa on tuhansia vastauksia samoista aihealueista.