case Vuokravarastot

MelbaCRM sujuvoitti vuokrausbisnestä – Case Lapin Vuokravarastot OyLapin Vuokravarastot Oy halusi tehdä bisneksestään helpommin hallittavaa ja astetta yksinkertaisempaa. Varastojen vuokrausbisnes on kasvanut räjähdysmäisesti ja asiakkaiden tarve näyttää vain kasvavan. Sen on mahdollistanut Rovaniemellä toimiva Lapin Vuokravarastot Oy, joka vuokraa pienvarastojen lisäksi varastokontteja. Asiakkaat ovat hyvä sekoitus yrityksiä ja yksityishenkilöitä, kertoo Petri Sarajärvi. Asiakkaat vuokraavat varaston […]

Read Full Article

Rekisterin raivaamista GDPR:n hengessä

Tietosuoja-asetuksesta (GDPR) vahvuus – blogi markkinointirekisterin raivaamisesta. Hyvä markkinointirekisteri on outbound-markkinoinnin ja myynnin ehdoton edellytys. Jotta se vastaisi Tietosuoja-asetuksen henkeä, on syytä muistaa muutamia perusasioita. Asetus kannattaa lukea läpi vaikka joudutkin tekemään sen useaan kertaan, niin tylsää ja vaikeaa tekstiä se on.Pahin virhe on luottaa kuulopuheisiin Tietosuoja-asetuksen tulkinnoista. Valtaosa ymmärtää sen aivan väärin. Jotta rekisteri […]

Read Full Article

Blogisarja markkinointirekisteristä – Osa 1

Mistä puhun, kun puhun markkinointirekisteristä. Markkinointirekisteri on käsitteenä eri kuin asiakasrekisteri. Puhekielessä nämä kyllä menevät sekaisin, eikä siinä mitään. Kukin tavallaan. Markkinointirekisteri on useinmiten kuitenkin laajempi kokonaisuus. Sen tulisi vastata kysymykseen – mitkä ovat ne yritykset, joille me haluamme markkinoida omia tuotteitamme? Nämä yritykset tulisi olla markkinointirekisterinne sisällä. Ostavat asiakkaat, tai lyhyemmin asiakkaat, ovat osa […]

Read Full Article

Mistä seuraava uusi asiakas?

Etsinnän ja löytämisen riemua. Lähes jokainen kuukausi myynti alkaa tyhjältä pöydältä. Kaikki caset mitkä oli mahdollista klousata edellisen kuun loppuun mennessä, pyrittiin myös klousaamaan. Olihan kyseessä seuraavan kuukauden tili. Se johtaa siihen, että seuraavan kuukauden alussa on aina vähän orpo olo. Myynti alkaa taas lähes tyhjältä pöydältä.Myyjät ovat tottuneet elämään lyhyemmässä aikaikkunassa kuin muut ihmiset. […]

Read Full Article

Blogi asiakkaista myyntialueen katveessa

Myyntialueeni on jo täysin kaluttu!Jokainen myyntijohtaja on kuullut usein väittämän siitä, että myyntialue on jo täysin kaluttu. Käsi sydämelle, oletko tosissasi tutkinut katvealueet? Ilman tehokkaita työkaluja on mahdoton tuntea koko oma myyntialue. Omassa crm:ssa näkökulma supistuu, eikä kata markkinatuntemusta. Siinä keskitytään jo tunnettuihin asiakkaisiin ja kouralliseen prospekteja.Markkinat muuttuu jatkuvasti, uusia yrityksiä syntyy ja tuttujakin yrityksiä yhdistyy […]

Read Full Article

Mukavaa ja tuloksekasta liidinhankintaa

Jämerä Kivitalot Oy on luottanut Melba Digital Oy:n liidinhankintapalveluun jo vuodesta 2017. Yhteistyön alussa toimitusjohtaja Jari Malkamäki määritteli yhteistyön tärkeimmäksi tavoitteeksi asiakaspalvelun laadun varmistamisen.Jari halusi, että Jämerään yhteydessä olleet asiakkaat saavat palvelua mahdollisimman nopeasti ja pääsevät etenemään oman talohaavensa edistämisessä. On todettu, että rakentamista suunnittelevat perheet kaipaavat paljon tietoa ja asiantuntija-apua. Suurin osa heistä on […]

Read Full Article

Ansaittuja kehuja

Sain juuri ansaittuja kehuja kohderyhmäosaamisestamme.  Siis itsekehuja.Voin toki kehua meitä myös suoraviivaisen ja erittäin taktisen sähköpostimarkkinoinnin osalta. Analysoin nimittäin juuri onnistumista kahden vuoden aikana toteutetuista kampanjoistamme. Analyysin tieteellisyydestä sen verran, että tietyt asiat olivat vakioita: Kohderyhmä oli molempina vuosina Melban Asiakaspankki, jota ylläpidetään Suomen Asiakastieto Oy:n rekisterin avulla.Rekisteri tuoreutettiin aina ennen kampanjan lähettämistä.Kampanjan sisältöä ei muokattu kohderyhmän […]

Read Full Article

Myynti on alkanut taas kiinnostaa

Mikä ilon päivä! Myynti on alkanut taas kiinnostaa. Kaiken kurjuuden keskellä, jota Korona tarjoilee meille suurina annoksina, on myynti nousemassa uuteen kukoistukseen. Uusia myyjiä palkataan ja uusia markkinoita valloitetaan. Myynti on alkanut taas kiinnostamaan. Olkoon motiivi mikä hyvänsä sille, että myyntiin panostetaan nyt selvästi entistä enemmän, tarkoittaa tämä kasvua ja hyvinvointia. Ne molemmat kertautuvat kun […]

Read Full Article

Fokus asiakkuuden kasvussa – case Lapp Automaatio Oy

case Lapp Automaatio Oy – “Jos kasvua haetaan, on kasvumahdollisuudet tunnistettava.” Lapp Automaatio on Suomen johtava koneenrakennuksen ja prosessiteollisuuden automaatio- ja sähkökomponenttien myynti- ja asiantuntijayritys. Yrityksen asiakkaat voidaan jakaa karkeasti kahteen pääsegmenttiin: suoramyynnin asiakkaisiin ja jakelukanavaan. Jakelukanavan tärkein tehtävä on palvella asiakkaita paikallisesti ja huolehtia siitä, että tuotteiden ja osaamisen saatavuus varmistetaan lähellä asiakasta. ”Suoramyynnin asiakkaat […]

Read Full Article

Blogi asiakkuuden kasvattamisesta

Tuttu uskomus on, että myynti nykyisille asiakkaille on kymmenen kertaa helpompaa kuin uusille.Jos kasvua haetaan, on asiakkaan kasvumahdollisuudet kuitenkin tunnistettava. Monen monta kertaa olen ollut tilanteessa, jossa kuulen väitteen, että tämän asiakkaan potentiaali on kaluttu luita myöten. Voi olla, että asiakkaan potentiaalista kotiutuu kuitenkin vain se itsestään selvä osuus. Itsestään selvällä osuudella tarkoitan liikevaihtoa, joka […]

Read Full Article

Sähköpostimarkkinointia vai ei – yksi näkökulma keskusteluun

“Lähetä minulle lisätietoa tuotteestanne, niin minä palaan asiaan.” Jokainen joka toimii myynnin parissa on kuullut tuon pyynnön asiakkaalta. Ja lähes jokainen on sitä mieltä, että case tyssäsi tähän, joten miksi vaivautua. Sen sijaan kiukutellaan ja selitellään, että asiakkaan pyyntö on tapa päästä eroon sinusta. Pidä tunkkisi, ajattelee moni.Joku saattaa muistaa mistä tämä tunkkivertaus on peräisin. […]

Read Full Article

Vuoto myyntiputkessa

Markkinointirekisteri on B2B-myynnin kulmakivi.  Minä jaan markkinointirekisterit kahteen pääkategoriaan: Rekisterit jotka sisältää vain markkinointiluvan antaneita henkilöitä. Rekisterit jotka sisältää halutut kohderyhmät ja avainhenkilöt. Molemmissa tapauksissa rekisterin säännöllinen ylläpito on vaatimus, johon on vastattava. Omaa markkinointirekisteriä on vaalittava huolella ja sitä on rakastettava, jotta sen hyödyt saadaan irti. Minä keskityn tässä blogissa rekisteriin joka rakennetaan omista […]

Read Full Article

Veretön kilpailu

Kumman sinä kohtaat mieluummin, verettömän vai raa’an hintakilpailun? Varmin tapa kohdata raaka kilpailu rakennusalalla on odottaa hetkeä, jolloin rakennusliikkeen tarve on juuri käsillä. Se on se hetki, kun rakennusliike on voittanut urakkatarjouksen ja on aika valita hankkeeseen materiaalit, palvelut ja aliurakoitsijat. Silloin heihin kohdistuu kaikkein kovin tarjonta, jossa voittaja julkistetaan liian usein hinnan perusteella. Kaikki […]

Read Full Article

Etätapaamisista tuli muistin turma

Miten ihmeessä minä en muista asiakasta? Juurihan pidin hänen kanssaan hyvän palaverin, tunnin keskustelu hänen yrityksensä tarpeista, hyvä demo (omasta mielestäni) ja molemminpuolinen lupaus yhteydenpidosta. Ehkä jopa halukkuuden ilmaus yhteistyöhön. Silti minä en muista.Tarkistan CRM:stä kirjoittamani muistiinpanot – ilman sitä olisin hukassa! Entä löydänkö vihostani, jota pidän aina vieressäni, kun etätapaan asiakkaani. Löytyisikö sieltä jotain, joka […]

Read Full Article

Ei sinun tuotteita käsistä revitä

Etänä niin kuin niin monet muutkin. Itse asiassa luovuimme toimistosta jo 2 ½ vuotta sitten. Nyt oli luovuttava väliaikaisesti myös face-to-face tapaamisista. Korvat on punaisina kuulokkeiden puristuksesta ja takapuoli puuduksissa perintöjakkaran ohuen täytteen takiaMutta aikaa on enemmän, on aikaa myydä – on siis myynnin aika. Minä olen tavannut kolmesta viiteen asiakasta etädemossa joka päivä. Valtaosin he […]

Read Full Article

Viisi prospektia – yksi kauppa

Jokainen BtoB-myyjä tunnistaa tasaisen myynnin positiivisen vaikutuksen ja sen vastakohdan, selkä seinää vastaan myymisen.Tasaista myyntiä ajatellen, yksi tärkeimpiä tekijöitä – ennen myyjän henkilökohtaisia taitoja tai myytävän tuotteen hyvyyttä – on riittävä prospektiasiakkaiden määrä. Jokaisessa yrityksessä on omanlaisensa myyntiputki, jossa sekä vaiheet että niiden pituus vaihtelevat. Kun myyntiputken toisesta päästä putkahtaa uusi sopimus tai uusi asiakkuus, […]

Read Full Article

Uutta bisnestä palveluista – ideoita asiakkailta

Minulta kysytään usein sitä, osaavatko asiakkaat kertoa millaisia palveluita he tarvitsevat ja millaiset palvelut tuottavat heille lisäarvoa?Jatkokysymyksenä seuraa käytännössä aina se, ovatko he valmiita maksamaan palveluista.Palvelu vai palvelusTapasin hiljattain asiakkaani, joka muistutti heidän palveluliiketoimintansa alkujuurista. Kaikki lähti liikkeelle eräästä heidän merkittävästä asiakkaastaan, joka soitti ja pyysi asiakastani selvittämään kuinka monta trukkia he oikein omistivat. Kuka […]

Read Full Article