Myyntiä vauhdittavat ohjelmistot

Mietimme jatkuvasti, millainen on ohjelmisto, joka ymmärtäisi asiakkuuden elinkaaren kokonaisuutena, eikä vain sen osia.

Miten tukisimme parhaalla mahdollisella tavalla niitä tehtäviä, jotka jokaisella myyjällä on:
– vastuu nykyisten asiakkaiden hoitamisesta
uusien asiakkaiden systemaattinen etsintä

Uusia
asiakkaita

Kehitimme mahdollisimman yksinkertaisen työkalun kunkin myyjänitsenäistä asiakashankintaa ajatellen.
Mikä olisi helpompi tapa löytää uusi asiakas kuin käyttää esimerkkinä omaa nykyisen asiakkaan nimeä hakuehtona. Ei mikään.

Asiakkaita
kasvupolulle

Vaikka olisin kuinka aktiivinen nykyisten asiakkaideni hoitamisessa, kaipaan työkalua joka avaa silmäni – joskus asiakkaani kasvulle, toisinaan muille kiinnostaville muutoksille. Tavoitteeni voisi olla yksinkertainen – saada yksi asiakkaani kuukaudessa kasvupolulle.

KOKONAISUUS ON
OSIENSA SUMMA

Meidän mielestämme asiakkuuden elinkaaren hallinta (CRM) alkaa pitkäjänteisestä etsimisestä ja löytämisestä. Aina ei etsitä uusia asiakkaita – pääsääntöisesti etsitään kasvumahdollisuuksia nykyasiakkaista.
Me olemme rakentaneet ohjelmistokokonaisuuden jossa jokainen osa-alue on itsessään kiinnostava, mutta niiden yhdistämisessä piilee suuret mahdollisuudet niin nykyisten asiakkaiden hallintaan kuin uusien asiakkaiden löytämiseen.

Kohderyhmä- 
hallintaa

Me puhumme usein siitä, missä kohderyhmässä meidän pitäisi operoida. Sen lisäksi olisi mukava tietää, millainen on meidän positiomme siinä joukossa. Erityisen kiinnostavaa on se, mitkä yritykset ovat meille tuiki tuntemattomia. Kun tähän lisätään ajankohtaista tietoa uusista ihmisistä ja mahdollisuuksista, on meillä entistä paremmat mahdollisuudet onnistumiseen.

Asiakas- 
hallintaa

 Yksi asia yhdistää asiakkuuden elinkaaren kaikkia vaiheita – asiakkuuden hallinta (CRM).

Oma myyntityö on mukava pitää hallussa kevyillä työkaluilla joiden tärkein tehtävä on vauhdittaa myyntiä – ei valvoa sitä.