Myyntiä vauhdittavat ohjelmistot

Mietimme jatkuvasti, millainen on ohjelmisto, joka ymmärtäisi asiakkuuden elinkaaren kokonaisuutena.

Miten tukisimme parhaalla mahdollisella tavalla niitä tehtäviä, jotka jokaisella myyjällä on:
– vastuu nykyisten asiakkaiden hoitamisesta
uusien asiakkaiden systemaattinen etsintä

Uusia
asiakkaita

Kehitimme mahdollisimman yksinkertaisen työkalun myyjän itsenäistä asiakashankintaa ajatellen.
Mikään ei ole helpompi tapa löytää uusia samankaltaisia asiakaita kuin käyttää nykyisen asiakkaan nimi hakuehtona.

Asiakkaita
kasvupolulle

Vaikka olisin kuinka aktiivinen nykyisten asiakkaideni hoitamisessa, kaipaan työkalua joka avaa silmäni – joskus asiakkaani kasvulle, toisinaan muille kiinnostaville muutoksille.
Tavoitteeni voisi olla yksinkertainen – saada yksi asiakkaistani kuukaudessa kasvupolulle.

KOKONAISUUS ON
OSIENSA SUMMA

Mielestämme asiakkuuden elinkaaren hallinta (CRM) alkaa pitkäjänteisestä etsimisestä ja löytämisestä.
Mutta aina ei etsitä uusia asiakkaita – pääsääntöisesti etsitään kasvumahdollisuuksia nykyasiakkaista.
Olemme rakentaneet ohjelmistoista kokonaisuuden jossa jokainen ohjelmisto on itsessään kiinnostava ja ratkaisee selvän tarpeen. Mutta ohjelmistojen yhteiskäytöllä toteutuu suuri mahdollisuus niin nykyisten asiakkaiden hallintaan kuin uusien asiakkaiden löytämiseen.

Kohderyhmä- 
hallintaa

Puhumme usein siitä, missä kohderyhmässä meidän pitäisi operoida. Sen lisäksi olisi mukava tietää, millainen on meidän positiomme siinä joukossa. Erityisen kiinnostavaa on se, mitkä yritykset ovat meille tuiki tuntemattomia.
Kun tähän lisätään ajankohtaista tietoa uusista ihmisistä ja mahdollisuuksista, on meillä entistä paremmat mahdollisuudet onnistumiseen.

Asiakas- 
hallintaa

 Yksi asia yhdistää asiakkuuden elinkaaren kaikkia vaiheita – asiakkuuden hallinta (CRM).

Oma myyntityö on mukava pitää hallussa kevyillä työkaluilla joiden tärkein tehtävä on vauhdittaa myyntiä – ei valvoa sitä.