USEIN KYSYTTYÄ - ANALYZI

Miten Analyzi tietää ketkä ovat meidän asiakkaamme?

 • Analyzin tekemät analyysit perustuvat siihen, että asiakkaidenne y-tunnukset luetaan ohjelmistoon.
 • Analyzi puolestaan etsii analyysiin tarvittavat tiedot Melba-Asiakaspankista y-tunnuksen perusteella.

 

Näkeekö joku muu yritys meidän asiakkaamme?

Ei näe.

 • Jokaiselle asiakkaallemme perustetaan oma tietokanta, johon vain heillä on pääsy.
 • Te määrittelette ne henkilöstön jäsenet, joille tunnukset annetaan.

Millaisia analyyseja Analyzilla saa aikaiseksi?

Ei näe.

 • Jokaiselle asiakkaallemme perustetaan oma tietokanta, johon vain heillä on pääsy.
 • Te määrittelette ne henkilöstön jäsenet, joille tunnukset annetaan.

Millaisia yrityksissä tapahtuvia muutoksia Analyzi seuraa?

 •  Analyzi kuvaa muun muassa asiakaskunnan rakennetta – minkä kokoisia ne ovat henkilömääriltään ja liikevaihdoltaan.
 • Rakennetta kuvaavat sen lisäksi asiakkaiden jakauma toimialoittain ja asiakkaan sijainnin mukaan.

Millaisia henkilöissä ja päättäjissä tapahtuvia muutoksia Analyzi seuraa?

 •  Analyzi kertoo onko yritykseen nimitetty uusi toimitusjohtaja.
 • Sen lisäksi saamme tiedon uusista henkilöistä joita Melba-Asiakaspankki ei ennen ole tuntenut.

Miten usein muutoksia tulee?

 • Muutoksia tapahtuu tietysti koko ajan. Analyzi koostaa niistä raportin joka valmistuu kunkin kuukauden puoliväliin mennessä.
 • Seuraavassa kuussa raportti pitää sisällään taas uudet muutokset.

Onko Analyzissa käytettävissä omia luokittelu- tai segmenttitietoja?

Kyllä on.

 • Kun toimitatte meille asiakkaiden y-tunnukset, voitte liittää niihin myös luokittelutietoja.
 • Silloin ne toimivat analyyseihin porautumisessa samalla tavoin kuin Analyzin muu tietosisältö.

.