fbpx

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Tietosuojaseloste on tarkistettu viimeksi 30.11.2017

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

 

Rekisterin pitäjä

Melba Digital Oy

Postiosoite: PL 115, 00101 HELSINKI

Puhelin: 050 434 3420

Sähköposti: melbamail@melbadigital.fi

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toimitusjohtaja Jukka Järvinen, 045 132 6144

 

Rekisterin nimi

Melba Digital Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Yritys- ja markkinointirekisterissä ylläpidetään Melba Digitalin olemassa olevien ja mahdollisten asiakasyritysten yhteyshenkilöiden tietoja.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • markkinoinnin, viestinnän ja myynnin hoitaminen, kehittäminen, kohdentaminen ja seuranta
 • asiakassuhteen analysointi, ryhmittely ja raportointi

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallentaa muun muassa tietoja:

 • Yrityksen nimi
 • Yrityksen yhteys- ja postitustiedot
 • Yrityksen toimiala
 • Päättäjien ja yhteyshenkilöiden etu- ja sukunimi
 • Henkilöiden yhteys- ja postitustiedot
 • Titteli, asema sekä operatiivinen vastuualue
 • Tiedot henkilön markkinointiluvista ja -kielloista
 • Tieto suoramarkkinointikampanjoihin osallistumisesta
 • Yritysten ja henkilöiden ryhmittelytiedot
 • Asiakkuuden tila
 • Asiakkaan kanssa käyty kommunikaatio
 • Muita asiakassuhteen hoitamisen ja kehittämisen kannalta olennaisia tietoja

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään
 • Melba Digitalin itsensä tai Melba Digitalin sidosryhmien tuottamista tiedoista
 • Hakemistopalveluyrityksistä ja muista julkisista rekistereistä
 • Muista asianmukaisista lähteistä

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta Melba Digitalin ja Melba Digitalin lukuun toimivien, palveluiden tuotantoon, kehittämiseen ja ylläpitoon osallistuvien osapuolten ulkopuolelle muutoin kuin sopimuksen, muun suostumuksen ja säädösten mukaan. Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot on tallennettu ATK-järjestelmään. Järjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisterinpitäjän henkilöt, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus. Rekisterin käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.


Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja reksiteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallisen tarkastuspyynnön allekirjoitettuna Melba Digitalin toimistolle (Mannerheimintie 20 B, 00100 Helsinki). Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus, postiosoite, ja puhelinnumero. Tietoja ei välitetä asiakkaalle sähköpostitse.


Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Siltä osin kuin rekisteröity voi toimia itse, häntä pyydetään, ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.


Kielto-oikeus

Henkilö voi kieltää Melba Digitalia sähköisen viestinnän tietosuojalain 27 §:n mukaisesti käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinoinnin tarkoituksiin ilmoittamalla muutoksista sähköpostitse osoitteeseen melbamail@melbadigital.fi tai toimimalla sähköisessä markkinointiviestissä muuten ilmoitetulla tavalla. Mikäli asiakas on kieltänyt suoramarkkinoinnin saa hän kuitenkin asiakassuhteen hoitamiseen ja palveluiden tuottamiseen tarpeellista asiakasviestintää.


Muutokset tietosuojaselosteeseen

Melba Digital pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta tarvittaessa, erityisesti silloin kun palveluita kehitetään. Voimassa oleva tietosuojaselosta löytyy Melba Digitalin verkkosivuilta muokkauspäivämäärineen.


Tietojen säilytysaika

Henkilön perustiedot säilytetään toistaiseksi tai kunnes henkilö haluaa ne poistettavaksi.


Evästeet

Käytämme Internet-palveluissamme evästeitä.

 

Käyttö

Käytämme evästeitä palveluidemme tekniseen toteutukseen, toiminnallisuuden ja käyttökokemuksen parantamiseen, palveluidemme kehittämiseen, käytön/kävijämäärien tilastolliseen seurantaan ja mainonnan / markkinoinnin kohdentamiseen. Evästeitä tallennetaan ajoittain selaimen tietoturvan ja asetusten sallimalla tavalla. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia siten että evästeitä ei voi tallentaa. Tällöin palveluiden käyttö ja / tai toiminnallisuus voi kuitenkin rajoittua.

Palvelumme voivat sisältää kolmansien osapuolien palveluita. Näiden palveluiden tarjoaja on mainittu. Käyttämällä ko. palveluita hyväksyt kyseessä olevan kolmannen osapuolen palveluun liittyvät ehdot. Palvelun tarjoajan verkkosivustolla on kerrottu heidän tarjoamiensa palveluiden käyttöön liittyvät ehdot, joihin sinun tulee tutustua (Google, Facebook, Twitter, LinkedIn jne).

 

Kerättävät tiedot

Evästeiden avulla palveluumme välittyy mm. seuraavia tietoja

– ajankohta ja sivut, joilla kävit sekä päätelaitteesi

– päätelaitteesi käyttöjärjestelmä, selainohjelma, näytön resoluutio ja ip-osoite

 

Evästeiden poistaminen

Kaikissa selainohjelmissa on tapa poistaa evästeitä. Poistamistavat ovat selainkohtaisia.